Serieinformation

Några viktiga saker att ha i åtanke innan man anmäler sig till en SnoX-tävling.

Anmälan sker alltid på www.wsaracing.se Anmälan öppnas den 27 oktober.

Flaggornas betydelse för SnoX

Huvudposteringen har ett flertal flaggor som du som förare måste vara uppmärksam på!!!

GRÖN FLAGG – Start av race, samt svängande på målpostering för att visa att banan är klar.
Vit skylt med en 1:a – Indikerar sista varvet för ledaren
CHECKERED FLAGG – dubbel vid målgång för ledaren.
GUL FLAGG –indikerar uppmärksamhet för olycka. Ingen passering får ske förrän området är klart.
RÖD FLAGG – Avflaggning av heatet. Beroende på hur långt heatet har hunnit, kan bli omstart.
BLÅ FLAGG – Passering av snabbare förare.
SVART FLAGG – rullad runt pinnen indikerar att föraren är under uppsyn för mindre regelbrott. Utfälld flagga indikerar regelbrott. Fortsätt till målposteringen för att stanna vid posteringen. Svart flagg innebär inte i alla fall att man är utesluten, i vissa fall kan det räcka med ett stop and go straff för den förare som har gjort något regelbrott!

Övriga flaggor

NATIONS FLAGG – Starterns start av race.

GUL FLAGG – Posteringarnas viktigaste flagga.
GRÖN/VIT FLAGG – Påkallande av sjukvårdspersonal.

Waiting Zone

På samtliga tävlingar har vi en ”waiting zone” innan starten med fyra fållor. Racetavlan i waiting zone indikerar vilket heat som håller på att ställa in sig i fållan. Vid racetavlan finns lottning för placering på startlinjen under kvalet.

Är inte föraren på plats vid lottningen så erbjuds endast plats om heatet fortfarande finns kvar i startfållan, föraren placeras sist i fållan.

 

För att underlätta för dig som förare ber vi er skriva upp vilka heat ni ska köra på en tejpbit på skotern tex. På resultattavlan finns även löpandes resultat och körordning.

 

Hur fungerar uppliningen?

För att matningen av heat skall fungera på ett tillfredställande sätt så måste förare vara på plats i tid för sitt heats lottning,
Är du ej i tid och missar lottningen så får du köra in i fållan endast om ditt heat är kvar där

När du har lottat och kört in i fållan så kan du lämna skotern och titta på racet under förutsättning att det finns fler än ditt heat i fållan dvs ditt heat skall inte ut till start direkt.

En del banor är dragna så att ut lining till start av nästkommande heat sker under på gående heat,
håll koll på när det börjar vara dags.

Det har framkommit en del frågeställningar angående hur man skall tyda tavlan.

I exemplet nedan så har heat nr 1-2 lämnat fållan nr 5 har lottat och kört in nr 6 skall eller har lottat.
Är fålla 2 tom så har heat 6 inte kört in
Men om fålla 2 är fylld så kommer heat nr 7 att uppenbara sig under line 3.
Direkt i anslutning till att heat nr 7 skrivs på tavlan så kommer lottning till heat 7 att ske med följande inlining i fållan.

OBS
Varje heat kör in i en fålla ,kör du tex i heat 6 så kör du in i fålla / line 2

 

Ex 1
line 1 2 3 4
heat 5 6 3 4

 

Ex 2
line 1 2 3 4
heat 5 6 7 4

Tävlande som kör I flera klasser eller i nästkommande heat

En del av er har anmält sig till fler än en klass vilket kan innebära att det blir lite stressigt att hinna med
Nästa start exempelvis om du kör i heat 9 och 10.

När så sker ta kontakt med uppliningen så att man kan bereda en väg förbi fållorna om så krävs ,och med STARTERN detta måste du upplysa honom/henne om i heatet före så att man kan hålla starten tills du kommer direkt efter avslutat föregående heat.

 

Poängberäkning

Plac Kval Final
1:a 10 25
2:a 9 22
3:a 8 20
4:a 7 18
5:a 6 16
6:a 5 15
7:a 4 14
8:a 3 13
9:a 2 12
10:a 1 11
11:a 1 (Om det behöver vara fler än 10 i kvalet utgår en poäng till alla placerade efter 10:e plats) 10
12:e 9
13:e 8
14:e 7
15:e 6