FAQ

FAQ – Frequently Asked Questions
Här försöker vi att samla några av dom frågor som vi får.

Vilka klasser kör ni?

Sport 380 två klasser fördelat efter ålder. 12-13 år och 14-16 år.
Sport 500, Sport 600, Sport 600 Fläktkyld och Sport Open.
Semi-pro 600
Pro Stock (440cc), Pro Open (800cc + 1050cc 4-takt) och Pro Women (<600cc)

Får man dubblera och åka i fler än en klass?

Ja, inom sin division. Pro Women får även dubblera och åka i Sport Division.

Har ni något samarbete med Svemo?

SnoX drivs som ett projekt inom svensk skotersport. Vilket medför att Svemo, SML och NMF licenser gäller.

Åldersgränser?

Min 12 år för att köra 380cc Ungdom. Min 16 år för att köra övriga seniorklasser.
Gäller min svemolicens?
Ja, du måste antingen ha en årslicens för snöskoter eller lösa engångslicens på varje tävling..

Blir det amerikanska regler med dubb?

Vi kommer i år att köra med en ”crossover” variant mellan Svensk skotercross och Amerikansk snocross. Vi kör utan dubb i år.
Varför så många klasser?
Vi tror att förare som möter förare med samma skicklighet utvecklas snabbare och därigenom så kommer bredden att utvecklas.
Startnummer?
Eftersom ni redan har ett startnummer, så har inte vi för avsikt att ändra det startnumret. Saknar ni startnummer så går det att lösa, men det startnumret gäller då endast på våra tävlingar.
Vilken division tillhör jag?
Här kan jag enkelt ranka  mig själv.
1. Tillhör jag toppfemton i PRO 440 alt. PRO 800 i Europa. Då är jag en PRO förare.
2. Jag har tagit poäng i Sport 600 i Sverige. Då är jag en Semi-PRO förare.
3. Kan jag om allt stämmer bli topptio i någon Nationell tävling inom snöskotersporten. Då är jag en Sport förare.
Startavgifter?
Sport Division 250 sek
Semi-Pro Division 400 sek
Pro Division 600 sek.
(Women samma som Sport)
Prispengar?
Sport Division Endast pokaler
Semi-Pro Division 50% av inbetalda startavgifter samt pokaler
Pro Division 600 sek. 100% av inbetalda startavgifter samt pokalern (Women samma som Sport)